Hotline 084-672-3111 / 0-2272-3111 websupport@ican.co.th

เกี่ยวกับเรา

ICAN เป็นบริษัทไอทีโซลูชั่นของไทยที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพ ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2542 ธุรกิจหลักของ ICAN คือมอบบริการต่าง ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาและทำตามความต้องการของลูกค้า ทั้งการติดตั้งฮาร์ดแวร์ (เช่น เซิร์ฟเวอร์ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์) และการดำเนินการโครงการซอฟต์แวร์ (เช่น SAP, อีคอมเมิร์ซ, การปรับปรุงซอฟต์แวร์ตามความต้องการของลูกค้า)

ตำแหน่งที่ตั้งบริษัท