ICAN

มอบบริการต่าง ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาและทำตามความต้องการของลูกค้า ผลงานที่มีชื่อเสียงของ ICAN มีหลากหลายมากมายและสั่งสมมากขึ้นเรื่อย ๆ จนเป็นที่รู้จักดีในโลกของเทคโนโลยีสารสนเทศ

ICAN

ให้ความสำคัญสูงสุดเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับจากบริการของเรา นอกจากนี้ ICAN ยังมอบโซลูชั่นที่ดีกว่าเสมอ ซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้ ICAN ได้รับความไว้วางใจและครองส่วนแบ่งตลาดสูงสุดทั้งโครงการขนาดเล็กไปจนถึงโครงการขนาดใหญ่ในโลกแห่ง IT


1 / 3
2 / 3
3 / 3

OUR SOFTWARE & APPLICATION LISTS

WEB PORTAL

Web Portal (หน้าหลัก) สำหรับใช้เป็นจุดรวม Application และ WEB Site ทั้งหมดทำให้ผู้ใช้งานได้ประโยชน์ในการเข้าถึง Application ได้หลากหลาย และ สามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว

CUSTOMER INFORMATION SYSTEM WEB APPLICATION

Web Application สำหรับเก็บประวัติลูกค้า และยอดขายสินค้า เพื่อมาใช้ในการวิเคราะห์การขาย

TIME ATTENDANCE INTERFACE TO SAP

เป็นโปรแกรมสำหรับ ดึงข้อมูลการเข้าออกพนักงานจาก ระบบ Access Control เพื่อส่งข้อมูลให้โปรแกรม ERP ไปประมวลผล

MICROSITE

Web Site สำหรับเพิ่มช่องทางการติดต่อเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน

SERVICE FORM

Application พัฒนาเพื่อใช้รองรับการบริการลูกค้า ลักษณะการทำงานคล้ายกับ HELPDESK MANAGEMENT SYSTEM

EQUIPMENT HISTORY MANAGEMENT SYSTEM

ระบบสำหรับการจัดเก็บข้อมูลเครื่องจักร ประวัติการบำรุงรักษาเครื่องจักร และการซ่อมเครื่อง

CLINIC APPLICATION

ระบบการบริหารข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลของคลีนิค ประกอบด้วย 1.บันทึกข้อมูลการรักษา 2.ประวัติคนไข้ 3.ควบคุมการเบิกจ่ายยา 4.รายงาน

DISTRIBUTORS INFORMATION SYSTEM - DISTRIBUTOR

Application ที่จะทำการดึงข้อมูลการขายจาก Program Express ของทุก Distributors และนำข้อมูลเข้าสู่ Database ส่วนกลาง

PRICE INFORMATION SYSTEM WEB APPLICATION

Web Application ลักษณะการทำงานแบบ Work Flow โดยที่เป็นระบบจัดเก็บข้อมูลราคาขายสินค้า และสถานที่จัดส่งสินค้า รวมทั้งการขอส่วนลดให้ลูกค้าจาก Sale โดยควบคุมจากยอดขาย โดยต้องผ่านการอนุมัติเป็นไปตาม Flow

WEIGHBRIDGE INTERFACE APPLICATION

Application ที่ใช้รับข้อมูลจากเครื่องชั่งน้ำหนัก (weighbridge) จำนวน 3 ตัว และเขียนค่าน้ำหนักลงไฟล์ .txt ซึ่งไฟล์เหล่านี้จะถูกเข้ารหัสและนำข้อมูลเข้าสู่โปรแกรม ERP (SAP) และโปรแกรมนี้จะแสดงภาพจาก CCTV ของเครื่องชั่งแต่ละตัวด้วย

DISTRIBUTORS INFORMATION SYSTEM- DATA WAREHOUSE

Web Application ส่วนกลางที่นำข้อมูลการขายจาก Distributors มารวมกับข้อมูลจาก SAP และข้อมูลภายนอกอื่นๆ เช่น Excel เพื่อใช้ในการออกรายงานวิเคราะห์การขาย เพื่อให้นักวิเคราะห์และผู้บริหารสามารถนำข้อมูลส่วนนี้ไปใช้ได้สะดวกมากขึ้น

CONTRACTOR MANAGEMENT SYSTEM

ระบบจัดการเกี่ยวกับทะเบียนผู้รับเหมาและใช้ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารกฏระเบียบของฝ่ายความปลอดภัย ความสามารถของระบบโดยรวม,ระบบการลงทะเบียน,ประวัติการฝึกอบรม,ระบบการบันทึกข้อมูล,รายงานสำหรับการติดตามผู้รับเหมา

INFRASTRUCTURE AND MAINTENANCE DEPARTMENT

Web Application ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและบริการ ลักษณะการทำงานแบบ Work flow โดยเริ่มตั้งแต่ การร้องขอบริการซ่อมหรือสร้าง,การผ่านอนุมัติตามขั้นตอน PR และ PO,การติดตามสถานะการทำงาน,บันทึกการว่าจ้างผู้รับเหมา,บันทึกการชำระเงิน,นอกจากนี้ระบบยังจัดเก็บประวัติอุปกรณ์และการบำรุงรักษาร่วมอยู่ด้วย

E – VOTING SYSTEM

ระบบสำหรับงานประชุมผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย งานลงทะเบียน,พิมพ์ใบลงทะเบียน,พิมพ์บัตรลงคะแนน,การกำหนดวาระการประชุม,การบันการนับคะแนน,รายงานสรุป

AFR DATABASE

Web Application ลักษณะการทำงานแบบ Work flow เพื่อควบคุมคุณภาพของวัตุดิบที่จะนำเข้าผลิตปูนฯ โดยมีการตรวจสอบจากผลแล็ป ขั้นตอนการจัดซื้อ การแนบเอกสารอ้างอิงต่างๆเป็นต้น

SALES TOOLS

Application สำหรับช่วยงานขาย รองรับการใช้งานได้ทั้ง 3 รูปแบบ Web Browser,Smartphone,Tablet

E-UNIFORM ONLINE

Web Applicaiotn แบบสำรวจความต้องการชุดพนักงาน ความสามารถของระบบ สร้างตัวเลือก,สร้างแบบสอบถาม,สรุปผลการสำรวจ,ออกรายงานในรูปแบบ Excel

KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM

Web Application สำหรับการจัดเก็บข้อมูล เพื่อใช้ในการค้นหาหรือรวบรวมไว้ในรูปแบบคลังข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย E-Learning,E-Library,E- Personal,Training and Knowledge management

CUSTOMER TECHNICAL SERVICES DEPARTMENT

Web Application สำหรับจัดการบริหารงานไซโลและเครื่องกรองฝุ่น งานประกอบด้วย งานขอไซโลใหม่, ซ่อม, ยืม, คืน, อะไหล่, การควบคุมการจ่ายเงินผู้รับเหมา, Stock Control, Location by Digital Map

HELPDESK MANAGEMENT SYSTEM

ระบบการบริหารติดตามงานบริการ และ ควบคุมการทำงานให้เป็นระบบ โดยมีการกำหนด SLA และมีการแจ้งเตือนก่อนจะถึงกำหนดปิดงาน