เกี่ยวกับเรา

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คอมพิวติ้ง แอนด์ เน็ตเวอร์กกิ้ง จำกัด (ICAN)

ICAN เป็นบริษัทไอทีโซลูชั่นของไทยที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพ ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2542 ธุรกิจหลักของ ICAN คือมอบบริการต่าง ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาและทำตามความต้องการของลูกค้า ทั้งการติดตั้งฮาร์ดแวร์ (เช่น เซิร์ฟเวอร์ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์) และการดำเนินการโครงการซอฟต์แวร์ (เช่น SAP, อีคอมเมิร์ซ, การปรับปรุงซอฟต์แวร์ตามความต้องการของลูกค้า)

ICAN มีกระบวนการของเราเองในการดำเนินการโครงการต่าง ๆ และมอบโซลูชั่นทุกประเภทตั้งแต่เริ่มโครงการไปจนถึงปิดโครงการ ICAN ยังมีบริการดูแลระบบอย่างต่อเนื่องหลังจากโครงการเสร็จสิ้นลง รายละเอียดเพิ่มเติม...

ทำไมต้องเลือกเรา?


     ● ที่ ICAN เราทำการออกแบบตามพื้นฐานความต้องการของลูกค้าเพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าจะได้รับการส่งมอบงานที่ถูกต้องและครบถ้วน เราจัดทำ “To-be Design” สำหรับการตรวจรับระหว่างขั้นตอนการออกแบบ

     ● ที่ ICAN เรามีทรัพยากรของเราเองซึ่งทำให้ค่าใช้จ่ายสำหรับบริการของเรานั้นสมเหตุสมผล สามารถจัดการได้โดยตรงและสามารถติดต่อเราสำหรับบริการแบบเบ็ดเสร็จได้

     ● ที่ ICAN ผู้เชี่ยวชาญของเรามีใบรับรองสำหรับงานเฉพาะทาง เช่น

          ○ CISCO Management (CCIE, CCNP,CCNA)

          ○ การเดินสายเคเบิ้ล (Systimax, Penduit)

          ○ การพัฒนาแอปพลิเคชัน (TQS/ISO 15504)

          ○ ความปลอดภัยสำหรับระดับผู้บริหารและระดับปฏิบัติการ

     ● ที่ ICAN เรารับรองคุณภาพของสินค้าและบริการก่อนการส่งมอบ อุปกรณ์ทั้งหมดที่ถูกติดตั้งจะถูกตรวจสอบและผลการทดสอบจะถูกแสดงในรายงานการส่งมอบ

     ● ที่ ICAN เราได้รับความไว้วางใจจากองค์กรชั้นนำมากมาย เราสามารถดำเนินการโครงการภายใต้เวลาที่จำกัด สภาพแวดล้อมทุกรูปแบบ การออกแบบและการปรับใช้สิ่งที่มีอยู่แล้ว รวมทั้งภายใต้กฎและระเบียบต่าง ๆ

OUR CUSTOMER


ICAN

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คอมพิวติ้ง แอนด์ เน็ตเวอร์กกิ้ง จำกัด (ICAN)
102 ซ.ยาสูบ 1 ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ : +66 2-2723111 (อัตโนมัติ)/ +66 84-672-3111 (เบอร์ด่วน !!)
Line ID : @ican-group