เกี่ยวกับเราบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลคอมพิวติ้งแอนด์เน็ตเวอร์กกิ้ง จำกัด (ICAN)

ICAN เป็นบริษัทไอทีโซลูชั่นของไทยที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพ ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2542 ธุรกิจหลักของ ICAN คือมอบบริการต่าง ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาและทำตามความต้องการของลูกค้า ทั้งการติดตั้งฮาร์ดแวร์ (เช่น เซิร์ฟเวอร์ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์) และการดำเนินการโครงการซอฟต์แวร์ (เช่น SAP, อีคอมเมิร์ซ, การปรับปรุงซอฟต์แวร์ตามความต้องการของลูกค้า)

ICAN มีกระบวนการของเราเองในการดำเนินการโครงการต่าง ๆ และมอบโซลูชั่นทุกประเภทตั้งแต่เริ่มโครงการไปจนถึงปิดโครงการ ICAN ยังมีบริการดูแลระบบอย่างต่อเนื่องหลังจากโครงการเสร็จสิ้นลง

หลักการของ ICAN คือ การคืนมูลค่าสูงสุดกลับสู่ลูกค้าและมอบความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าเช่นกัน ICAN ตอบสนองลูกค้าทางด้านการนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สุงสุด นอกจากนี้ ICAN ยังช่วยบริษัทต่าง ๆ ในการสร้าง รวบรวมและจัดการระบบสารสนเทศเพื่อตอบสนองและเพิ่มรายได้ในตลาดที่มีการแข่งขันสูงในโลกทุกวันนี้

ฟีเจอร์ทั้งหมดนี้ของ ICAN สำเร็จลุล่วงได้เพราะผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดที่ได้สร้างชื่อเสียงอย่างมากมายในโลกคอมพิวเตอร์

รู้จักกับ ICAN


● ICAN ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2542 โดยกลุ่มของผู้เชี่ยวชาญด้าน IT ที่มีประสบการณ์

● เรามอบไอทีโซลูชั่นแบบครบวงจร

● ผู้เชี่ยวชาญของเรามีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี

● เรามีประสบการณ์ทางด้านการออกแบบ ปรับปรุง ปรับขนาด การจัดระเบียบใหม่ การย้ายข้อมูลและการพัฒนาระบบใหม่

● เรามีทรัพยากรของเราเองและใช้ทรัพยากรจากภายนอกให้น้อยที่สุดเพื่อการควบคุมงานที่ดีกว่าและประสิทธิภาพของการดำเนินงาน

ทำไมต้องเลือกเรา?


     ● ที่ ICAN เราทำการออกแบบตามพื้นฐานความต้องการของลูกค้าเพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าจะได้รับการส่งมอบงานที่ถูกต้องและครบถ้วน เราจัดทำ “To-be Design” สำหรับการตรวจรับระหว่างขั้นตอนการออกแบบ

     ● ที่ ICAN เรามีทรัพยากรของเราเองซึ่งทำให้ค่าใช้จ่ายสำหรับบริการของเรานั้นสมเหตุสมผล สามารถจัดการได้โดยตรงและสามารถติดต่อเราสำหรับบริการแบบเบ็ดเสร็จได้

     ● ที่ ICAN ผู้เชี่ยวชาญของเรามีใบรับรองสำหรับงานเฉพาะทาง เช่น

          ○ CISCO Management (CCIE, CCNP,CCNA)

          ○ การเดินสายเคเบิ้ล (Systimax, Penduit)

          ○ การพัฒนาแอปพลิเคชัน (TQS/ISO 15504)

          ○ ความปลอดภัยสำหรับระดับผู้บริหารและระดับปฏิบัติการ

     ● ที่ ICAN เรารับรองคุณภาพของสินค้าและบริการก่อนการส่งมอบ อุปกรณ์ทั้งหมดที่ถูกติดตั้งจะถูกตรวจสอบและผลการทดสอบจะถูกแสดงในรายงานการส่งมอบ

     ● ที่ ICAN เราได้รับความไว้วางใจจากองค์กรชั้นนำมากมาย เราสามารถดำเนินการโครงการภายใต้เวลาที่จำกัด สภาพแวดล้อมทุกรูปแบบ การออกแบบและการปรับใช้สิ่งที่มีอยู่แล้ว รวมทั้งภายใต้กฎและระเบียบต่าง ๆ